Οι οφθαλμικές προθέσεις ή οι κοσμετικοί φακοί επαφής καλύπτουν κάθε παθολογικό πρόβλημα. Οι

προθέσεις που έχουμε είναι γυάλινης και ακρυλικής (πλαστικής) ύλης. Σκοπός μας είναι να δίνουμε πάντα ένα τέλειο αποτέλεσμα στους πελάτες μας. Η κατασκευή τους αποτελεί μέρος χειρονακτικής εργασίας και γίνεται με την παρουσία του πάσχοντος ώστε να γίνεται επεξεργασία του άλλου οφθαλμού , για να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα.

 

Γυάλινες προθέσεις: Η αστραφτερή λάμψη της γυάλινης πρόθεσης είναι μοναδική και δίνει ως αποτέλεσμα μια εντελώς φυσική όψη της ίριδος και των αγγείων του οφθαλμού.

  • Λεία επιφάνεια = άνετη
  • Καλή επαφή της γυάλινης επιφάνειας με την δακρυκή στοιβάδα.


Ακρυλικές προθέσεις: Η κατασκευή της ακρυλικής πρόθεσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο έναντι της γυάλινης άλλα έχει το πλεονέκτημα ότι αυτή η πρόθεση είναι άθραυστη.

  • Άθραυστη (δεν σπάει)
  • Σωστά θερμικά χαρακτηριστικά (δεν αλλάζει η θερμοκρασία της ανάλογα με τις αλλαγές του καιρού).