Η χαμηλή όραση αφορά ανθρώπους που εξαιτίας κάποιας οφθαλμικής παθήσεως (διαβητική αμφιμβληστροειδοπάθεια, εκφυλισμός ωχράς κηλίδος, γλαύκωμα, καταρράκτης, αλβινισμός κ.α.) αισθάνονται την όραση τους να μειώνεται χωρίς να μπορεί να διορθωθεί με απλά οπτικά μέσα όπως οφθαλμικά κρύσταλλα ή φακούς επαφής. Υπάρχουν διάφορα βοηθήματα χαμηλής όρασης τα οποία επιτρέπουν την διόρθωση μιας "ψευδο-όρασης", αυτά είναι οι μεγεθυντικοί φακοί, τα συστήματα τύπου Κέπλερ και Γαλιλαίου (τηλεσκοπική μεγέθυνση) και οι ηλεκτρονικοί μεγεθυντές οθόνης.

Οι οπτομέτρες - οπτικοί μας έχουν καθήκον να βοηθάνε τα άτομα με χαμηλή όραση ώστε να αισθάνονται καλύτερα και να τους δίνουν την καλύτερη λύση χωρίς να νιώθουν οτι είναι στο κοινωνικό περιθώριο.